Památky, které chceme opravit v roce 2018.

1. Oprava kapličky sv. Jana nepomuckého v obci Korce

Nad osadou Korce se zvedá čedičový kužel Koreckého vrchu, který je zajímavý z geologického i botanického hlediska. Navíc je z jeho vrcholu krásný rozhled. Celý vrch je v I. zóně ochrany přírody. Nynější turistická cesta na vrchol nevede po trase cesty historické, podél níž byla kdysi Křížová cesta, kterou vytvořil v roce 1838 korecký kameník František Louša (Lausch). Na vrcholku kopce (465 m) stával kříž a sochy Panny Marie, sv. Jana a Máří Magdaleny. Sousoší bylo zničeno, zbytek jedné ze soch se nachází u koreckých chalupářů. Nepatrné zbytky Křížové cesty je možné podél původní cesty dosud nalézt.
Na území obce se nacházejí celkem tři kapličky před obcí v polích kaplička sv. Prokopa, kterou nechali postavit předci pana Prokopa Liehmana z č.p.20 (obnovena 2007 ), kaplička sv. Floriána se nachází u č.p. 32 a byla postavena panem Franzem Luniakem roku 1832 (obnovena 2004).
Kaplička sv. Jana Nepomuckého kterou bychom rádi obnovili byla postavena na počátku devatenáctého století předky Josefa Zimmerhackla vlastníka č.p. 1

Celková stavební oprava bude doplněna obrazem sv. Jana Nepomuckého

      

Na základě žádosti o poskytnutí grantu byl projekt podpořen Nadací Občanského fóra

2. Oprava studánky pod obcí Luka

      

Na základě žádosti o grant byl projekt podpořen Libereckým krajem, Spolkem pro ekologickou výstavbu a obcí Luka.

3. Obnovení sochy Sv. Jana Nepomuckého na Horní Housce

Do roku 1945 stávala na Horní Housce dřevěná socha Sv. Jana Nepomuckého na dřevěném sloupu. Socha i sloup se s koncem války ztratili. Na místě sochy byla následně vysazena " Lípa svobody ". Našemu spolku se podařilo zakoupit  sochu Sv. Jana Nepomuckého z dusaného pískovce, kterou bychom chtěli umístit na kamenný podstavec a vrátit na původní místo. Finančně podpořeno obcí Blatce. 

4. Umístění železného kříže

Náš spolek zakoupil 3metry vysoký železný kříž s litinovými ozdobami. Kříž zrestaurujeme a po dohodě s obcí Ždírec jej umístíme jako centrální na hřbitově na Bořejově. Obec Ždírec, která je správcem hřbitova přislíbila finanční přispěvek. Pod křížem necháme zrestaurovat i kamenný podstavec.

   

Po zrestaurování původně zamýšleného kříže jsme dospěli k názoru, že kříž přesahuje svými rozměry možnosti podstavce. Také technické překážky bezpečného ukotvení byly dalším důvodem takto rozměrný kříž neinstalovat. Po dohodě s obcí jsme věnovali jako spolek kříž jiný, rozměrově příznivější, který byl darem od pana faráře Jana Nepomuka Jiřištěho.

5. Pomníček padlým pod Beškovem

Stav pomníčků padlým v I. světové válce je dlouho trnem v oku našich členů. Několikrát jsme žádali různé instituce v grantových řízeních o přispění na jejich revitalizaci. Bohužel úcta k padlým není v našem státě již dlouhou dobu na pořadu dne. Naši členové se tudíž dohodli, že si pomníčky vezmou na starost a postarají se o jejich opravu sami. Věříme, že se budeme moci v roce 2018 podívat na fotografie i zkrášleného pomníčku pod Beškovem.

   

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider

 • Studánka pod obcí Luka požehnána

  5.11.2018

  Fotografie z požehnání naleznete zde

 • Studánka pod obcí Luka dokončena

  4.10.2018

  Fotoseriál k nahlédnutí zde

 • Kříž u mlýna Mlčeň

  4.10.2018

  Opět vandal blíže zde

 • Luka studánka pod obcí s datací 1901

  29.8.2018

  Informace a fotografie naleznete zde

 • Kaplička sv. Jana Nepomuckého dokončena a požehnána

  29.8.2018

  Fotografie realizace a požehnání zde

Starší »