Co chceme opravit nebo začít opravovat v roce 2021.

1. Oprava kříže u Sudoměře

Díky grantu poskytnutého Nadací Občanského fóra opravíme u obce Sudoměř kříž s datací 1903. Opravu si vyžádá základna kříže, dřík kříže, očištění kamene, doplnění chybějících částí včetně výroby nové hlavy kříže (která se nedochovala), pigmentace, hydrofobizace a osazení dobového opraveného litinového kříže. 

            

 Kříž byl vztyčen roku 1903 a byl součástí křížových zastavení. Kříž nechali postavit manželé Josef a Alžběta Vítkovi ze Sudoměře č.p. 21. Na kříži nápis " Ke cti a chvále Boží postavili manželé Josef a Alžběta Vítkovi ze Sudoměře Číslo 21". Slavnost zachytil Jan Evangelista Konopas (1833 – 1909), který byl nadšeným amatérským etnografem, archeologem, historikem a nadšeným sběratelem památek na Boleslavsku. Narodil se v Sudoměři, kde celý život hospodařil na rodném statku čp. 19 a vedle toho se aktivně zapojil do společenského a kulturního života. Spolupracoval s předními českými vlastenci a vědci jako byl Karel Jaromír Erben či Čeněk Zíbrt. V jeho rukopisné pozůstalosti se vedle velkého množství folklorních sběrů, záznamů historických událostí, či popisů památek dochovalo také značné množství jeho vlastních básní a pozoruhodných naivistických kreseb. Ty zachycují nejen historické památky a výjevy z českých dějin, ale také všední život 2. poloviny 19. století, fantastické rekonstrukce událostí a míst, portréty známých osobností, ale také ilustrace kramářských písní. Slavnost popsal následovně: "Letošní křížové dny měli u nás pěknou vesnickou slavnost. Šlo se totiž z našeho filiálního chrámu Páně procesím do polí jako každoročně prosit Pána Boha, aby nám úrodu naši od krupobití zachovati a požehnati ráčil. Zpívajíc po cestě litánie ke všem svatým. Lidu bylo zástup četný od nás i z okolních vesnic. Napřed šla dlouhá řada školní mládeže se svým p. učitelem za nimi četně mužských po dvou, pak zpěvácký spolek Lumír před duchovním pastýřem a posléze zástup ženského pohlaví. Když přešel ten zbožný zástup po dlouhé a široké mezi ke druhému zastavení, kdež mezi poli stával nízký mezník a na něm po vrchu vyrejpnutý kříž, stál tam nyní krásný, nově postavený železný kříž pozlacený na vysokém kamenném podstavci, kterýž tam dali postavit p. Jos. Vítek člen bratrstva dědictví svatojánského se svou manželkou Alžbětou ke cti a slávě Boží, aby se tam každoročně jako až dosavad pobožnost křížového procesí na tom místě u kříže důstojněji vykonávati mohla. Místní farář d. p.Ant. Zikmund ze Skalska posvětil při tom kříž tento a po vykonaném obřadu vracel se zbožný zástup do chrámu Páně, kdež se po mši svaté pobožnost skončila. Tak máme letos již všecky čtyři zastavení pro křížovou pobožnost kříži vyznačené, neb pro ostatní zastavení byli kříže již dříve postaveny. Buď Bohu chvála!"

2. Umístění železného kříže

Náš spolek zakoupil 3metry vysoký železný kříž s litinovými ozdobami. Kříž je zrestaurovaný a hledá své místo. Případné Vaše návrhy rádi posoudíme. Musí se jednat o oblast naší působnosti, tedy CHKO Kokořínsko.

  

 3. Zbudování zvoničky na Beškově

       

Ve spolupráci s obcí Blatce jsme se rozhodli obnovit zvoničku, která stávala na Beškově. Na mapě houseckého panství z roku 1840 se zvonička (červená šipka) nachází na kopci nad Beškovem. Dnes je tato část hustě zarostlá stromy a zvonička by zde pozbývala smyslu. Byl vybrán obecní pozemek (modrá šipka), který je na protějším kopci. Současní majitelé houseckého panství, rodina Šimonkova se rozhodla podpořit stavbu dodáním dřeva pro zvoničku. Spolek dodá zvon, zvoničku zhotoví a osadí.

4. Horní Olešno - oprava křížku na návsi (Zrestaurování kříže - náves Horní Olešno) VÝZVA

Připravujeme opravu historického křížku v památkové zóně obce Olešno. Opravou by měl projít celý základ kříže (srovnání, vyspravení, odstranění nevhodných struktur), dřík kříže, obrázek a jeho usazení, litinový kříž s Ježíšem (odborná restaurace litiny, nové nátěry, zlacení). V současnosti provádíme historický průzkum, žádáme o souhlasy památkářů a vlastníka pozemku

        

Dárcovská výzva - přispějte na zrestaurování kříže na Kokořínsku (klikněte na odkaz) https://www.darujme.cz/projekt/1204348#informace 

 

5. Obnova kříže na Nové Starosti (Blatce)

Od místních obyvatel jsme se dozvěděli, že na stránkách obce Bezdědice jsou informace ohledně kříže, který kdysi stával na Nové Starosti (Neusorge) v katastru obce Blatce. Samoty stály pod obcí Kruh a Vojetín. Zatím se nám na dostupných archiváliích nepodařilo situování kříže dohledat. Pracujeme na archivních podkladech a na jaře se pokusíme o dohledání přímo v místě.

      

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

 • Grant nadace Občanského fóra

  15.11.2020 Náš spolek opět uspěl s žádostí o grant u Nadace Občanského fóra
 • Malcherův kříž požehnán

  7.10.2020

  Více informací a fotografie z oprav a žehnání zde

 • Křížek u mlýna Mlčeň

  24.9.2020

  Foto ze zahájené opravy zde

 • Malcherův kříž požehnání

  10.9.2020

  04.10.2020 ve 13.00 bude požehnán opravený Malcherův kříž. Pozvánku a mapku naleznete zde

 • Tradiční benefiční koncert na Bořejově

  19.8.2020

  Zveme Vás na koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením šéfdirigenta Václava Mazáčka 06.09.2020 od 15.00 v kostele sv. Jakuba Většího na Bořejově.

« Novější | Starší »