Co chceme realizovat v roce 2022

1. Oprava dřevěné zvoničky (tzv. vidlák) v obci Konrádov

Náš spolek uspěl se žádostí o grant u nadace Občanského fóra na opravu drevěné zvoničky v obci Konrádov. Jedná se o cennou součást vesnického mobiliáře a památku zapsanou na seznamu kulturních památek. Její vznik se nám bohužel nepodařilo datovat, ale předpokládáme, že se jedná o stvabu z poloviny 19.stol a že byla zbudována přibližně ve stejné době jako kaplička sv. Jana Nepomuckého. Zvonička byla již jednou zachráněna před zkázou v roce 1975, kdy spodní část uhnila a zvonička spadla. Zásluhou místních chalupářů byla znovu vztyčena. Dnešní stav střechy, podbití stříšky i samotného vidláku je neutěšený a proto jsme se rozhodli zvoničku restaurovat. Nechali jsme zpracovat restaurátorskou zprávu, proběhla konzultace s památkáři. Vzhledem k nákladnosti celé akce je přislíbena finanční pomoc od obce Blatce a místních občanů. Restaurování započne na jaře 2022. Děkujeme všem zúčastněným za podporu 

 

  

 

2. Horní Olešno - dokončení opravy křížku na návsi - OPRAVENO (klikněte na tento odkaz)

.

        

 

3. Zbudování zvoničky na Beškově

       

Ve spolupráci s obcí Blatce jsme se rozhodli obnovit zvoničku, která stávala na Beškově. Na mapě houseckého panství z roku 1840 se zvonička (červená šipka) nachází na kopci nad Beškovem. Dnes je tato část hustě zarostlá stromy a zvonička by zde pozbývala smyslu. Byl vybrán obecní pozemek (modrá šipka), který je na protějším kopci. Současní majitelé houseckého panství, rodina Šimonkova se rozhodla podpořit stavbu dodáním dřeva pro zvoničku. Spolek dodá zvon, zvoničku zhotoví a osadí.

4. Umístění železného kříže

Náš spolek zakoupil 3metry vysoký železný kříž s litinovými ozdobami. Kříž je zrestaurovaný a hledá své místo. Případné Vaše návrhy rádi posoudíme. Musí se jednat o oblast naší působnosti, tedy CHKO Kokořínsko.

  

5. Obnova kříže na Nové Starosti (Blatce)

Od místních obyvatel jsme se dozvěděli, že na stránkách obce Bezdědice jsou informace ohledně kříže, který kdysi stával na Nové Starosti (Neusorge) v katastru obce Blatce. Samoty stály pod obcí Kruh a Vojetín. Zatím se nám na dostupných archiváliích nepodařilo situování kříže dohledat. Pracujeme na archivních podkladech a na jaře se pokusíme o dohledání přímo v místě.

      20220129_113626

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

int(1)
 • Květná neděle

  27.3.2023

  Pozvánku naleznete zde

 • Časopis Venkov a styl

  6.3.2023

  Článek o našem spolku si můžete přečíst zde

 • Výroční zpráva

  4.3.2023

  Výroční zprávu za rok 2022 naleznete zde.

 • Novoročenka

  19.12.2022

  Novoročenku naleznete zde

 • Betlémské světlo na Bořejově

  11.12.2022

  Pozvánku naleznete zde

Starší »