Co chceme realizovat v roce 2022

1. Oprava dřevěné zvoničky (tzv. vidlák) v obci Konrádov

Náš spolek uspěl se žádostí o grant u nadace Občanského fóra na opravu drevěné zvoničky v obci Konrádov. Jedná se o cennou součást vesnického mobiliáře a památku zapsanou na seznamu kulturních památek. Její vznik se nám bohužel nepodařilo datovat, ale předpokládáme, že se jedná o stvabu z poloviny 19.stol a že byla zbudována přibližně ve stejné době jako kaplička sv. Jana Nepomuckého. Zvonička byla již jednou zachráněna před skázou v roce 1975, kdy spodní část uhnila a zvonička spadla. Zásluhou místních chalupářů byla znovu vztyčena. Dnešní stav střechy, podbití stříšky i samotného vidláku je neutěšený a proto jsme se rozhodli zvoničku restaurovat. Nechali jsme zpracovat restaurátorskou zprávu, proběhla konzultace s památkáři. Vzhledem k nákladnosti celé akce je přislíbena finanční pomoc od obce Blatce a místních občanů. Restaurování započne na jaře 2022. Děkujeme všem zúčastněným za podporu 

 

  

 

2. Horní Olešno - dokončení opravy křížku na návsi 

Probíhá oprava historického křížku v památkové zóně obce Olešno. Opravou prochází celý základ kříže (srovnání, vyspravení, odstranění nevhodných struktur), dřík kříže, obrázek a jeho usazení, litinový kříž s Ježíšem (odborná restaurace litiny, nové nátěry, zlacení). Byl proveden historický průzkum. Souhlasy památkářů a vlastníka pozemku byly uděleny.

        

VEŘEJNÁ ŽÁDOST

Zdvořile Vás tímto žádáme, abyste, pokud je to ve Vašich silách, přispěli na projekt záchrany křížku v Horním Olešně (CHKO Kokořínsko). Olešno je unikátní obec s lužickou dřevěnou architekturou. Kkřížek jevýznamnou součástí památkové zóny a zaslouží si záchranu pro budoucí generace. Na dokončení celé akce se nedostává 36.800,-Kč k 19.1.2022. Děkujeme Vám za případný příspěvek.
http://www.psovka.cz/cz/projekty-2022
 
Číslo účtu 1944048399/0800
Variabilní symbol je 090221 (není podmínkou)
 
Potvrzení o daru zašleme po žádosti na info@psovka.cz.
 
Již déle než devatenáct let se snažíme o navracení drobných památek, které v minulosti poznamenal naprostý nezájem státu i státních organizací. Dle našeho názoru však jsou bezesporu kulturním dědictvím. Přesto, že naše činnost v mnohém nahrazuje působnost odpovědných státních institucí uvědomujeme si, že pro tyto organizace není záchrana těchto artefaktů prioritou a je zřejmé, že se o ně nemohu postarat. Budeme Vám tedy vděčni za jakoukoli pomoc při realizaci našich cílů. Děkujeme!
 
Prosíme o případné sdílení.
 
Pšovka - okrašlovací spolek Kokořínska, z. s.
IČO: 26615444

3. Zbudování zvoničky na Beškově

       

Ve spolupráci s obcí Blatce jsme se rozhodli obnovit zvoničku, která stávala na Beškově. Na mapě houseckého panství z roku 1840 se zvonička (červená šipka) nachází na kopci nad Beškovem. Dnes je tato část hustě zarostlá stromy a zvonička by zde pozbývala smyslu. Byl vybrán obecní pozemek (modrá šipka), který je na protějším kopci. Současní majitelé houseckého panství, rodina Šimonkova se rozhodla podpořit stavbu dodáním dřeva pro zvoničku. Spolek dodá zvon, zvoničku zhotoví a osadí.

4. Umístění železného kříže

Náš spolek zakoupil 3metry vysoký železný kříž s litinovými ozdobami. Kříž je zrestaurovaný a hledá své místo. Případné Vaše návrhy rádi posoudíme. Musí se jednat o oblast naší působnosti, tedy CHKO Kokořínsko.

  

5. Obnova kříže na Nové Starosti (Blatce)

Od místních obyvatel jsme se dozvěděli, že na stránkách obce Bezdědice jsou informace ohledně kříže, který kdysi stával na Nové Starosti (Neusorge) v katastru obce Blatce. Samoty stály pod obcí Kruh a Vojetín. Zatím se nám na dostupných archiváliích nepodařilo situování kříže dohledat. Pracujeme na archivních podkladech a na jaře se pokusíme o dohledání přímo v místě.

      20220129_113626

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

int(2)
 • Nové projekty

  1.2.2021

  O tom co chystáme na rok 2021 se více dozvíte zde

 • Kříž Mlčeň

  30.11.2020

  Kříž u mlýna Mlčeň byl po neodborném zásahu opraven foto zde

 • Malcherův kříž požehnán

  7.10.2020

  Více informací a fotografie z oprav a žehnání zde

 • Křížek u mlýna Mlčeň

  24.9.2020

  Foto ze zahájené opravy zde

 • Malcherův kříž požehnání

  10.9.2020

  04.10.2020 ve 13.00 bude požehnán opravený Malcherův kříž. Pozvánku a mapku naleznete zde

« Novější | Starší »