Co chceme realizovat v roce 2024

1. Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého v obci Konrádov

  

Stav 2023                       okolo 1930               okolo1960                   okolo1965

Kaplička sv. Jana Nepomuckého je doložena již z roku 1712. Její barokní rozšíření proběhlo v roce 1865. V nice se nacházela dřevěná soška sv. Jana nepomuckého, která po konci války zmizela. Ještě koncem padesátých let byla kaplička v celkem dobrém stavu avšak následně začala chátrat. V polovině šedesátých let byla opravdu v žalostném stavu. Oprav se ujali místní chalupáři. Přesto, že kaplička je kulturní památkou o její záchranu se rozhodně nezasloužil stát. V sedmdesátých letech byl ve sklepích, které byly v blízkosti kapličky nalezen a zachráněn křížek. To že patří ke kapličce se nevědělo. Až následně ze soukromé fotodokumentace bylo zjištěno, že je to chybějící křížek. V roce 2016 byl zrestaurován a připraven pro budoucí opravu.  

KrizekSv-jana-nepomucky

Rozsah oprav

Demontáž stávající betonové krytiny a latí, osekání zasolených omítek do výše zhruba 120 cm, opatrné osekání nevhodně nahozených říms a šambrán, doplnění tvaru. Omítnutí soklu a ploch omítkami na vápenné bázi. Vytažení barokních říms a šambrán dle původního členění dle dobového fota (okolo 1930). Položení bobrovek (Meindl) do malty a výměna latí. Osazení nosových hřebenáčů do malty. Osazení původního opraveného kovaného kříže do hřebene. Nátěr stěn minerální barvou 2x. Osazení sochy sv. Jana Nepomuckého z dusaného pískovce (sochy Mašek).

Veškerá nutná povolení pro opravu jsme již získali a budeme žádat o grant.

 

2. Zbudování zvoničky na Beškově

       

Ve spolupráci s obcí Blatce jsme se rozhodli obnovit zvoničku, která stávala na Beškově. Na mapě houseckého panství z roku 1840 se zvonička (červená šipka) nachází na kopci nad Beškovem. Dnes je tato část hustě zarostlá stromy a zvonička by zde pozbývala smyslu. Byl vybrán obecní pozemek (modrá šipka), který je na protějším kopci. Současní majitelé houseckého panství, rodina Šimonkova se rozhodla podpořit stavbu dodáním dřeva pro zvoničku. Spolek dodá zvon, zvoničku zhotoví a osadí.

3. Umístění železného kříže

Náš spolek zakoupil 3metry vysoký železný kříž s litinovými ozdobami. Kříž je zrestaurovaný a hledá své místo. Případné Vaše návrhy rádi posoudíme. Musí se jednat o oblast naší působnosti, tedy CHKO Kokořínsko.

  

4. Obnova kříže na Nové Starosti (Blatce)

Od místních obyvatel jsme se dozvěděli, že na stránkách obce Bezdědice jsou informace ohledně kříže, který kdysi stával na Nové Starosti (Neusorge) v katastru obce Blatce. Samoty stály pod obcí Kruh a Vojetín. Zatím se nám na dostupných archiváliích nepodařilo situování kříže dohledat. Pracujeme na archivních podkladech a na jaře se pokusíme o dohledání přímo v místě.

      20220129_113626

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

int(1)
 • Výroční zpráva 2023

  9.4.2024

  Výroční zprávu našeho spolku naleznete zde

 • Betlémské světlo na Bořejově

  5.12.2023

  Pozvánku na Betlémské světlo naleznete zde

 • Zvonička Konrádov

  23.11.2023

  Závěrečnou restaurátorskou zprávu je možné si přečíst zde

 • Konrádov zvonička

  1.8.2023

  Zdárně byla dokončena oprava zvoničky v Konrádově více naleznete zde

 • Regiony ČT24 - medailonek o Pšovce - okrašlovacím spolku

  19.6.2023

  Regiony ČT24 (klikněte na tento odkaz)

  od 30minuty

Starší »