Plány pro rok 2018

Předpokládané akce pro rok 2018 naleznete zde

Betlémské světlo

Tradiční předávání betlémského světla v kostele na Bořejově. 

Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením dirigenta Václava Mazáčka

Vážení přátele dovolujeme si Vás pozvat na tradiční benefiční koncert v kostele sv.Jakuba Většího na Bořejově. 

Barokní kříž v Kruhu slavnostně požehnán

Opravený barokní kříž v obci Kruh byl slavnostně požehnán dne 22.07.2017 panem farářem Kamilem Škodou a jáhnem Luďkem Térou za účasti starostky města Doksy paní Ing. Evy Burešové, místostarosty pana Bc.Josefa Pavinského, členů spolku a zhruba 50 zástupců veřejnosti.

 

Svěcení opraveného barokního kříže v obci Kruh

 

Pozvánka na výstavy a koncert

  

Pomníček padlým v obci Blatce

Členové našeho spolku dokončili opravu pomníčku padlým v obci Blatce. 

Kříž v Týně požehnán

Barokní kříž s datací 1809 v obci Týn Byl požehnán. Kříž požehnal farář Mgr. Kamil Škoda za účasti  veřejnosti a členů spolku. 

    

Posvěcení kříže v Týně

Betlémské světlo

Přání všem lidem dobré vůle

Barokní kříž v obci Týn s datací 1809

Spolek opravil a zrestauroval za přispění Nadace Občanského fóra jednu z nejstarších dochovaných památek na území bývalého houseckého panství. Takto byl zapsán na seznamu farnosti Kruh:

Farnost KRUH

Popis památníku ve vesnici Týn,

patřící k farnosti Kruh

V hlavičce tabulkového uspořádání jsou předepsány tyto údaje:

Poř. čís.; popis památníku; nachází se – ve vesnici, při cestě, na pozemku; zřízen – v roce, od; zda renovován; zda a jak zajištěn; zda je vysvěcen; poznámky.

(Bez poř. č.) Kříž zhotovený ze železného plechu 8 čtvrtin (Viertel) vysoký s vyobrazením Spasitele vyříznutým a štafírovaným ze železného plechu o výšce 5/4, který je kolem dokola obklopen plechovým listím. Tento kříž stojí na 4 lokte vysokém kamenném podstavci s letopočtem, ve kterém byl zřízen. Týn, uprostřed obce. Zřídila obec. Rok 1809. Udržuje obec. Vysvěcen v roce 1809. Předtím byl v obci Týn dřevěný kříž s vyobrazením Spasitele na plechu,         až v roce 1809 byl zřízen pevný popsaný pod č. 1. Jelikož je tento kříž zřízen ke zbožným účelům, aby se členové obce mohli odpoledne scházet k modlitbě růžence, zavazuje se obec tento kříž stále udržovat. K potvrzení následují jejich podpisy. 

Josef Langer, přísežný

Anton Futschig, chalupník

Kruh dne 18. července 1836.             Anton Böhm m. p., farář

            Kulaté razítko                         Franz Kirch

vrchnostenského úřadu                      vrchnost. úředník

            Doksy

Pomníček padlým v obci obnoven

Za významného finančního přispění jednotlivých členů spolku a fondů spolku, byl obnoven pomníček padlým v obci Blatce. Poděkování také patří panu Pavlovi Gardavskému, který nám věnovala nepotřebný starý kovaný plot. Více zde

Tradiční koncert na Bořejově

Zveme Vás na tradiční benefiční koncert na Bořejově.

Koncert-16

Pouť na Bořejově

Pozvánka na výstavu

Podbezděský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací pořádá výstavu " Dubsko a jeho obyvatelé na historických fotografiích " 

Pozvanka-na-vernisaz-2

Betlémské světlo 2015

Všem lidem dobré vůle PF 2016


 
Nastavení fotogalerie

Kříž ve Střezivojicích opraven a posvěcen

Více o opravě naleznete v realizacích.

Koncert na Bořejově

Již tradičně si Vás dovolujeme pozvat na benefiční koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje z Kralup nad Vltavou. Orchestr pod vedením prof. Václava Mazáčka zahraje v neděli 13.09. od 15.00 skladby od těchto autorů: Pachelbel,Grieg, Saint - Säens a další. Těšíme se, že si nenecháte tento kulturní zážitek ujít. Pozvánka zde Koncert-15

Kříž Střezivojice svěcení

Těšíme se na setkání se Všemi přáteli na vysvěcení kříže u Střezivojic. Kříž se nachází na konci obce při výjezdu na Vlkov.

Výstava v Dubé

Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací Vás zve na Výstavu

Výstava v Dubé

Vše o výstavě v Dubé:

Kapličku na Brusném vysvětil Mons. Jan Baxant biskup litoměřický

Kapličku na Brusném vysvětil biskup litoměřický Mons. Jan Baxant spolu s mšenským farářem R.D. Mgr. Petrem Kothajem. Svěcení se zúčastnil i starosta města Mšena pan Ing. Martin Mach a staroska obce Blatce paní Jindřiška Gabrielová - Peprná a veřejnost.


 
 
 
Nastavení fotogalerie

Svěcení kapličky v Brusném


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Brusné dřevěná kaplička

Náš spolek dokončil opravu dřevěné kapličky v obci Brusné. Více na stránkách projektu nebo klikněte na tento odkaz .

    

Oprava kříže u Střezivojic podpořena grantem nadace Občanského fóra

Pšovka - okrašlovací spolek Kokořínska opětovně uspěl se svojí žádostí o grant u nadce Občanského fóra. Nadace podpořila náš projekt opravy kříže před obcí Střezivojice. Poděkování patří hodnotící komisi nadace a správní radě za výběr, schválení a udělení finančního grantu na opravu a restaurování kříže s datací 1882.

                                             

Projekt finančně podpořila:

Mostek na Cikánském plácku u Pokliček opraven

Zprávu o opravě naleznete zde

Nové realizace

Našemu spolku se v krátké době podařilo uskutečnit několik plánovaných realizací. jedná se o:

Výklenek u Dobřeně

Kříž na Horní Housce

Kříž ku Kbelsku

Housecký pamětní kříž

Kříž ve výklenku u mlýna Mlčení

Všem, kteří se na zhotovení podíleli patří dík.

Nová stránka " Kdo to ví odpoví" v levém menu

Na této stránce budeme průběžně zveřejňovat staré dobové fotografie o kterých bohužel chybí lokace. Prosíme všechny milovníky Kokořínska, strousedlíky i chalupáře, aby se na nás obrátili v případě, že by poznali některou z fotografií a pomohli tak s lokalizací. Děkujeme

Pšovka úspěšná v žádosti o grant u Nadace Via

                                            

Pšovka - okrašlovací spolek Kokořínska byla dne 28.05.2014 vybrána hodnotící komisí s projektem na opravu dřevěné kapličky v obci Brusné, jako jeden z 16 úspěšných žadatelů. Bylo podáno 52 projektů v celkové hodnotě 2 126 447 Kč. Náš projekt byl mezi vybranými při rozdělování částky ve výši 600.000 Kč. Nadaci VIA tímto děkujeme za podporu našeho projektu.

    

PF 2014

Novoroc-14-psovka-mail

Naše poslední práce v roce 2013

slavnostní odhalení pamětní desky obětem holocaustu ve Mšeně.

   

Město Mšeno a Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Mšeně Vás srdečně zvou na slavnostní odhalení pamětní desky obětem holocaustu ve Mšeně.

K odhalení pamětní desky, vytvořené akademickým sochařem Petrem Císařovským, dochází v roce 70. výročí transportu devíti našich bývalých spoluobčanů do koncentračních táborů, z nichž se už nevrátili. Pamětní deska, jejíž pořízení bylo spolufinancováno veřejnou sbírkou, bude odhalena dne

3.listopadu 2013 v 15 hodin

v parku před Základní školou Mšeno.

Za přítomnosti osobností politického a kulturního života promluví starosta města Ing. Martin Mach a kurátor farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Mšeně Jan Kozlík. 

V podání pedagogů a studentů Základní umělecké školy Mšeno zazní židovské písně a melodie.

Ing. Martin Mach  starosta města            Michal Šimek   farář sboru                           

Památky, život a umění na Kokořínsku

Klub seniorů ve Mšeně

Program na listopad 2013:

22.11. (pátek) - Památky, život a umění na Kokořínsku

slovem i obrazem (promítání fotografií)

téma uvede – Petr Císařovský

(zakladatel Okrašlovacího spolku Pšovka,

výtvarník, sochař)

koná se v modlitebně vedle

evangelického kostela od 18 hod.

(Boleslavská 9, vedle Domova seniorů)

Zváni jsou všichni zájemci

Bližší informace:

Jana Švecová - osobně v prodejně obuvi na náměstí ve Mšeně

nebo na tel.315 693 005

Alena Oupická - mob. 732 159 134

Michal Šimek - mob. 608 718 898

Novinky

 • Článek

  23.4.2018

  Rozhovor poskytnutý časopisu Pro památky naleznete pod tímto odkazem

 • Výroční zpráva

  16.3.2018

  Výroční zprávu spolku za rok 2017 naleznete zde

 • Plány na rok 2018

  15.2.2018

  Předpokládané akce pro rok 2018 naleznete zde

 • Barokní kříž v obci Kruh slavnostně požehnán

  22.7.2017

  Více o opravě a žehnání pod tímto odkazem

 • Svěcení barokního kříže v Kruhu

  16.7.2017

  Pozvánku na svěcení barokního kříže v Kruhu naleznete zde

Starší »