Pomníček padlým obnoven

  V letošním roce (2016) se nám podařilo společně opravit pomníček padlým z první světové války v obci Blatce. Od obce Blatce jsme získali starý nepotřebný kovaný plot, který jsme za finančního přispění členů spolku paní Jany Šmídové , pana Aleše Krejči a rodiny Sísových nechali opískovat a pozinkovat (zajistil náš člen pan Jaroslav Richtr), opravu podezdívky zajistila rodina Sísových. Zámečník pan Burša celý plot spasoval, připravil k osazení a následně osadil na náklady spolku. Desku pomníku nechala vyrobit dle návrhu pana Aleše Krejči rodina Sísova. Členové spolku následně plot natřeli, doplnili dřevěnými plaňkami a osadili desku společně s replikou nábojnice, která na pomníku chyběla. Na jaře 2017 budou provedeny úpravy vnitřní části pomníčku. Všem členům spolku, kteří se podíleli na znovuzrození pomníčku patří poděkování. 

                              

                                      

V březnu 2019 zaútočila vichřice Eberhard na více jak stoletý stříbrný smrk vysazený vedle pomníčku padlých v Blatcích. Smrk byl vyvrácen a poničil námi opravený pomníček (2016) ve značném rozsahu. Byl poničen kovový plot, dřevěný byl rozlámán a také došlo k poškození obvodové zídky.

 

Po dohodě s vlastníky pozemku jsme v červenci nechali odstranit i druhý smrk, aby nedošlo v budoucnosti k podobné události.

Následně se členové spolku dohodli, že pomníček znovu opraví. Bohužel COVID některé plány členů zhatil a oprava se několikrát odložila. Teprve v druhé polovině roku 2022 členové vybudovali novou zadní zídku a opravili poničenou část zídky původní.Následně jsme pozvali svářeče a za pomoci členů jsme instalovali opravený kovový plot a také zadní sloupky upevněné na chemickou kotvu.

   

Poté byly vyrobeny z části nové rýgle a opětovně byly připevněny plaňky. Pomníček byl tedy začátkem listopadu znovu opraven. Nyní zbývá pouze doplnit zeminu po vývratu a provést zahradní úpravy. Poděkování patří všem členům, kteří se podíleli na úspěšné opravě pietního místa.

    

  

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

int(1)
 • Novoročenka

  19.12.2022

  Novoročenku naleznete zde

 • Betlémské světlo na Bořejově

  11.12.2022

  Pozvánku naleznete zde

 • Pomníček padlým v obci Blatce

  8.11.2022

  Informace o opravě naleznete zde 

 • Křížek Olešno

  23.8.2022

  Fotografie z požehnání zde

 • Požehnání křížku v obci Olešno

  27.7.2022

  Křížek na návsi v Olešně požehnáme 20.08.22 ve 13.30. Těšíme se na Vaši účast. Pozvánka zde

Starší »