Zrestaurování kříže U žlutého kamene na Dolní Housce

Kříž Žlutý kámen, Blatce - Dolní Houska (2002, 2012)
 
012-mail
 

Kříž U žlutého kamene na Dolní Housce s datací 1747 jsme dvakrát opravili z vlastních prostředků, ale po odborné konzultaci nám bylo doporučeno provést opravu zcela jiným způsobem, který si vyžadoval také značné finanční prostředky. Na základě naší žádosti o grant u Nadace Občanského fóra v roce 2011, která byla úspěšná  se podařilo shromáždit dostatek finančních prostředků pro rekonstrukci obou křížů.

Barokní kříž s datací 1747 je nejstarší památkou zachovanou v plenéru na území obce Blatce.

V soupisu křížků vikariátu Doksy, farnosti Bořejov je zmíněno následující:

„Dřevěný krucifix ve výklenku vytesaném ve skále. Na vrchnostenském pozemku, nazývá se U žlutého kamene. Zřídil někdejší majitel velkého domkářského hospodářství čp. 28 v Housce. O udržování se podle možnosti postarají nájemci pozemku v Housce.“ První opravy niky kříže byly provedeny na náklady spolku v letech 2002 a2006. Již na sklonku roku 2011 jsme provedli odstranění stromů a náletů z okolí kříže. Následně byly odborně odstraněny nevhodné omítky z niky kříže, pískovec byl napuštěn speciálními zpevňovači a hydrofobními nátěry. Některá místa byla doplněna umělým kamenem u něhož byla provedena pigmentace v souladu s okolním přírodním pískovcem. Pro snadnější přístup při opravách bylo nutné kříž z niky vyjmout. Po jeho vyjmutí bylo zjištěno, že erozí způsobené zatékání do niky, za tu ctihodnou řádku let co zde kříž stojí, poškodilo dřevo dubového kříže a s chutí ke zkáze přispěl i dřevokazný hmyz. Na základě  konzultace s restaurátorem jsme došli k závěru, že je nutné provést odborný zákrok také na samém těle kříže. Oprava spočívala zejména v sejmutí několika nevhodných luxolových nátěrů, napuštění proti dřevokaznému hmyzu, vyspravení a zpevnění poškozených míst, povrchové úpravě a osazení nového stojného trnu. Při opravě jedné z prasklin byl objevena oprava starší, kdy spára byla vyplněna útržkem z kalendáře a následně zapravena křídou s klihem. List z kalendáře na jedné straně z textem vztahujícím se k červenci jeho obyčejům, svátkům a jejich oslavám, na straně druhé s jednotlivými dny měsíce června s vyznačením jmen svátků církevních i světských, úplňků i novů.

Po prostudování těchto informací (neb kalendář neměl dataci) bylo zjištěno, že kalendář pochází z roku 1853 atak, dle sdělení restaurátora, byla první oprava kříže provedena v tomto roce, či později. Dále  byla v kříži nalezena schrána vyplněná se značně poškozenými papírovými útržky ve kterých jsme doufali v objevení bližší identifikace stavitele či řemeslníka. Bohužel po prostudování písemností pracovníky Národního muzea nám bylo sděleno, že se jedná pouze o výplňový materiál. Pod tímto byly objeven mosazný sedmiboký přívěsek s vyobrazením sv. Benedikta na straně jedné a s vyobrazením kříže sv. Benedikta na straně druhé.

Texty:

při okrajích: CSPB - Crux sancti Patris Benedicti

 Kříž svatého Otce Benedikta

písmena tvořící kříž: CSSML NDSMD - Crux sancta sit mihi lux, non draco sit mihi dux

 Kříž svatý ať je mým světlem, ať není ďábel mým svůdcem

kolem po obvodu: VRSNSMVSMQLIVB - Vade retr satana, numquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venenam bibas - Ustup dále satane a nepokoušej mě k marnostem, to co slibuješ je zlé, sám si vypij svůj jed.

 IHS - Iesus hominum Salvator - Ježíš, Spasitel lidí

Dle vyjádření pana faráře Jana Nepomuka Jiřiště se přívěsek ocitnul v kříži proto, aby malý kříž sv. Benedikta chránil kříž velký. Je také velká pravděpodobnost, že se vysvěcení zúčastnili benediktýni, kteří tou dobou ještě pobývali na Bezdězi (do r.1785). Dále zde byla nalezena tzv. svátost – otisk pravděpodobně z vosku s vyobrazením sv. Františka z Pauly na straně jedné a hořícího srdce s nápisem CHARITAS ve třech řádcích na srdci na straně druhé.

Poděkování za spolupráci při realizaci opravy patří paní starostce Gabrielové Peprné a pánům Novákovi, Kroupovi, Jiskrovi, Jiřištěmu, Gabrielovi a Pacltovi.

Materiál zpracoval předseda spolku a stavbyvedoucí

Josef Paclt.

V Konrádově 28. listopadu  Léta Páně 2012


 

První restaurování mělo tento postup (pozdejí se použití hydrofobní omítky ukázalo jako chybné):

 odstranění nežádoucích porostů a úklid okolí,
  v roce 2006 provedena nová speciální hydrofobní omítka pozadí kříže a výmalba (J.Mareček na náklady spolku)
 výroba ozdobného plůtku (J.Paclt starší)

 
 
 

Foto


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

int(1)
 • Výroční zpráva 2023

  9.4.2024

  Výroční zprávu našeho spolku naleznete zde

 • Betlémské světlo na Bořejově

  5.12.2023

  Pozvánku na Betlémské světlo naleznete zde

 • Zvonička Konrádov

  23.11.2023

  Závěrečnou restaurátorskou zprávu je možné si přečíst zde

 • Konrádov zvonička

  1.8.2023

  Zdárně byla dokončena oprava zvoničky v Konrádově více naleznete zde

 • Regiony ČT24 - medailonek o Pšovce - okrašlovacím spolku

  19.6.2023

  Regiony ČT24 (klikněte na tento odkaz)

  od 30minuty

Starší »