Barokní kříž v obci Týn s datací 1809

Barokní kříž v obci Týn 

Kříž v obci Týn je dle dohledaných dobových materiálů datovaný do roku 1809 a patří tedy k jedné z nejstarších dochovaných barokních památek v plenéru na území bývalého houseckého panství. Zajímavostí jistě je, že se dochoval i původní kříž obklopený plechovým listím. Nezachovalo se původní vyobrazení Krista a kříž byl asi ve 20. stol. doplněn litinovou soškou.  Kamenný podstavec byl v průběhu času natírán vápenným nátěrem, který umožňoval pískovci dýchat. Následně však při opravě někdo použil cementový nátěr a pískovec se začal rozpadat. Železné trny ukotvení kříže započaly po staletích také působit na hlavu podstavce. Rez část hlavy roztrhala a byl opravdu nejvyšší čas na záchranu této obdivuhodné památky.V roce 2015 se nám podařilo získat grant Nadace Občanského Fóra ve výši 30.000 Kč. Přesto, že jsme věděli, že náklady na odborné restaurování a celkovou obnovu křížku se budou pohybovat okolo 80.000 Kč, rozhodli se členové spolku, že tuto cennou památku opraví a použijí k tomu finanční prostředky spolku.

Opravy jsme vzhledem k počasí zahájili až začátkem května. Citlivé odstraňování cementové krusty si vyžádalo více času, než jsme předpokládali. Restaurátor pan Miroslav Kroupa však trpělivě pracoval až do úplného očištění kamene. Následně se pustil do opravy schodiště, které bylo na mnoha místech poškozené kořenovým systémem staletých lip. Mnohé schodnice byly rozlámané a i tato část byla náročnější, než jsme původně předpokládali. Bohužel jsme nepočítali  ani s nepříjemnou indispozici restaurátora pana Miroslava Kroupy, které ho vyřadilo z činnosti na měsíc v nejlepší části sezóny a kříž se tak dodělával až začátkem listopadu.       V mezičase si kovový kříž vzal na starosti mladý vystudovaný restaurátor pan David Císařovský, který pod dohledem svého otce akademického sochaře a uměleckého kováře pana Petra Císařovského provedl odbornou restauraci kovových částí kříže a připravil vše pro pozlacení. Veškeré pozlacovačské práce pro nás provedla opět ve vynikající kvalitě paní Irena Gosmanová. Překrásný obrázek na plech s vyobrazením Nejsvětější Trojice pro nás zhotovila akademická malířka a restaurátorka paní Vendula Císařovská.

Takto byl kříž v roce 1836 dle záznamů farnosti Kruh zapsán:

Farnost KRUH

Popis památníku ve vesnici Týn,

patřící k farnosti Kruh

V hlavičce tabulkového uspořádání jsou předepsány tyto údaje:

Poř. čís.; popis památníku; nachází se – ve vesnici, při cestě, na pozemku; zřízen – v roce, od; zda renovován; zda a jak zajištěn; zda je vysvěcen; poznámky.

(Bez poř. č.) Kříž zhotovený ze železného plechu 8 čtvrtin (Viertel) vysoký s vyobrazením Spasitele vyříznutým a štafírovaným ze železného plechu o výšce 5/4, který je kolem dokola obklopen plechovým listím. Tento kříž stojí na 4 lokte vysokém kamenném podstavci s letopočtem, ve kterém byl zřízen. Týn, uprostřed obce. Zřídila obec. Rok 1809. Udržuje obec. Vysvěcen v roce 1809. Předtím byl v obci Týn dřevěný kříž s vyobrazením Spasitele na plechu, až v roce 1809 byl zřízen pevný popsaný pod č. 1. Jelikož je tento kříž zřízen ke zbožným účelům, aby se členové obce mohli odpoledne scházet k modlitbě růžence, zavazuje se obec tento kříž stále udržovat. K potvrzení následují jejich podpisy. 

Josef Langer, přísežný

Anton Futschig, chalupník

Kruh dne 18. července 1836.             Anton Böhm m. p., farář

            Kulaté razítko                         Franz Kirch

vrchnostenského úřadu                      vrchnost. úředník

            Doksy


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

 • Luka studánka pod obcí s datací 1901

  29.8.2018

  Informace a fotografie naleznete zde

 • Kaplička sv. Jana Nepomuckého dokončena a požehnána

  29.8.2018

  Fotografie realizace a požehnání zde

 • Kříž Bořejov požehnání

  29.8.2018

  Fotografie z požehnání naleznete zde

 • Kříž Bořejov a kaplička Korce

  9.8.2018

  Pozvánky na žehnání kříže na Bořejově a kapličky sv. Jana Nepomuckého v Korcích naleznete zde. 

  Fotografie Bořejov zde

 • Článek

  23.4.2018

  Rozhovor poskytnutý časopisu Pro památky naleznete pod tímto odkazem

Starší »