Kříž Horní Olešno

 OLEŠNO – kříž                                         

Litinový kříž na kamenném podstavci, situovaný v návsi vedle zvonice

Dějiny objektu

 Vznik původního dřevěného kříže (předchůdce dnešního litinového kříže) není v písemných pramenech doložen. Poprvé je existence kříže na návsi doložena v hlavní knize obce Olešno po roce 1850 mezi majetkem obce je uvedeno : zvonička (Glockensäule) s malým zvonem a vedle stojící dřevěný krucifix.[1]

V obecní kronice z roku 1932 je zmíněno, že tyto objekty stojí na návsi pod zde stojícími třemi stromy – jedním kaštanem a dvěma lipami. Současný kříž nahradil v roce 1906 starší dřevěný.[2]

Popis

Středně vysoký litinový bohatě zdobený kříž s kónicky se rozšiřujícími konci ramen, zdobenými vegetativním dekorem. Vlastní tělo kříže je na břevnech zdobené malými prolamovanými křížky, na svislé části pak prolamovanými rozetkami. Pata kříže je prolamovaná, zdobená ve střední části rovněž rozetkami, okraje tvoří dva sloupky s lištami, na kterých spočívá sedlový štítek, zakončující patu kříže. Tělo Ukřižovaného je doplněno svatozáří z paprsků osazených v koutech kříže a je zlacené. Pod ním je osazena kruhová litinová nápisová deska, lemovaná plastickým vavřínovým věncem.

Kříž je osazen na středně vysokém pískovcovém podstavci, umístěném na širokém dvoustupňovém platu. Vlastní podstavec má dvoustupňový soklík, na kterém je osazen masivní kvádr ve tvaru ležatého hranolu, tvořící spodní části podstavce. Nad ním je dvoustupňová ustupující profilovaná římsa, která tvoří podnož horní části podstavce. Ta má tvar stojatého kvádru obdélného půdorysu, zakončeného ve tvaru nízké valbové stříšky, z níž ve střední části vyrůstá nízký podstavec čtvercového půdorysu, na kterém je osazen vlastní litinový kříž. Na čelní (východní) straně horní části podstavce je mělká nika, která svým segmentovým zakončením přesahuje do valbové „stříšky“. V nice, která je zakončená ve tvaru lomeného oblouku, je osazen malovaný obraz Piety. Na čelní stěně spodní části podstavce je vyrytý dnes neúplný a špatně čitelný německý nápis „….Oberwolleschno 1906, ..nz Hölzel, Josef Steinitz, …ze Potz, Josef Fiedler, … et , Karl Godbach“

Datování a stavební vývoj

 Tradiční návesní kříž pocházející z roku 1906, představující tradiční vybavení návesního prostoru. Hodnotný doklad kvalitní sériové kovolitecké produkce té doby. Spolu se sousední zvoničkou výrazně dotvářejí tradiční prostředí návsi.

  

[1] NA Praha, ŘA, sign. OS 196 Hlavní kniha obce Olešno, f. 57

[2] SOkA Mělník, AO Olešno, Pamětní kniha obce Olešno, s. 40

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

int(2)
 • Květná neděle

  27.3.2023

  Pozvánku naleznete zde

 • Časopis Venkov a styl

  6.3.2023

  Článek o našem spolku si můžete přečíst zde

 • Výroční zpráva

  4.3.2023

  Výroční zprávu za rok 2022 naleznete zde.

 • Novoročenka

  19.12.2022

  Novoročenku naleznete zde

 • Betlémské světlo na Bořejově

  11.12.2022

  Pozvánku naleznete zde

« Novější | Starší »