Kříž pod Lipovým vrchem

Kříž pod Lipovým vrchem (9/2013)
 

014

     Na konci roku 2012 jsme obdrželi od nadace Občanského fóra grant na rekonstrukci kříže pod Lipovým vrchem, který byl dlouhodobě v plánu našich realizací. Projekt jsme nazvali Kříže pro Housku II. Součástí tohoto projektu je také opětovné vztyčení repliky historického dřevěného kříže na cestě ku Kbelsku, který zde stával od roku 1802. Kříž na cestě ku Kbelsku je zhotoven na náklady spolku.                                

      Přes veškerou snahu se nám bohužel nepodařilo zjistit žádné bližší informace o vzniku kříže pod Lipovým vrchem. Veškeré indicie, které nám mohly pomoci byly pravděpodobně umístěny v nikách kříže nejpravděpodobněji na opaxitových tabulkách. Bohužel se však z výzdoby kříže nic nezachovalo. Jak je patrno z fotografií původního stavu podstavec kříže i dřík byly ve velmi špatném stavu. Z hlavy kříže a původního kříže byly zachovány pouze fragmenty. Veškeré kamenické práce jsme opět svěřili uměleckému kamenosochaři panu Miroslavu Kroupovi. Nový kovaný kříž vyrobil ak.soch. Petr Císařovský. Překrásné obrázky pro nás namalovala Vendulka Císařovská. Členové spolku s podíleli na dopravě částí kříže do kamenické dílny, úprav okolí výstavbě lavičky.


 

z projektu z roku 2012:

Křížek "Pod Lipovým vrchem" na turistické cestě mezi Horní Houskou a Vrátenksou horou. Minete námi zrestaurovanou trojbokou Luňákovu kapli a po modré se pak vydáte na Vrátenskou horu. Mezi vrchem Lipovým a Kuželíkem pak ještě v lese než se otevře scenérie hory je torzo krásného původního křížku s kamenným dříkem.

 Krizek_pod_lipovym_vrchem

POPIS SOUČASNÉHO STAVU :

Povrch kamene je pokryt černou krustou, mechy, lišejníky a zbytky barvy. Hlava podstavce kříže je  rozpadlá na mnoho kusů, místy chybí části kamene a profilace. Jeho stav lze považovat za vážný.  

POSTUP PŘÍPADNÉ PRÁCE K RESTAUROVÁNÍ :

Z povrchu kamene se nejprve odstraní silné vrstvy nánosů různorodého znečištění. Větší vrstvy nečistot se odstraní mechanicky, pomocí sochařských špachtlí a kartáčů z umělého vlákna. Na dočištění se použije regulovaná tlaková voda. Zčernalé povlaky a usazeniny se sejmou pomocí čisticí Proces čištění bude podle potřeby opakován. Použitím čistící pasty dojde k zesvětlení povrchu kamene a zvýšení jeho prodyšnosti. Pomník se rozloží a jednotlivé díly odveze se do restaurátorské dílny kamenosochaře pana Miroslava Kroupy a opět se sestaví a propojí nerezovou armaturou. Trhliny v kameni se zajistí minerální injektážní směsí.  Chybějící části se doplní umělým kamenem    s anorganickými pigmenty . Struktura a barevnost doplňovaného materiálu se přizpůsobí původnímu kameni. Dále dojde ke zpevnění kamene. Na doplněných částech se provede lokální, lazurní, barevná retuš, aby se eliminovaly barevné rozdíly. Kámen se ošetří sanačním roztokem pro likvidaci biologických nečistot.Povrch kamene se na závěr opatří hydrofobní impregnací, který zabrání pronikání srážkové vody do kamene. Část prací proběhne v dílně a jemnější práce se provedou na místě osazení.

Nový kovaný kříž (ak. sochař Petr Císařovský) bude následně osazen do připraveného otvoru a taktéž svaté obrázky (ak. malířka Vendulka Císařovská) budou adjustovány do původních nik. Úpravu okolí provedou členové spolku.

 

 • SVĚCENÍ KŘÍŽE POD LIPOVÝM VRCHEM

  3.5.2014

  Vážení přátelé,

  svěcení kříže "Pod Lipovým vrchem" proběhnl v sobotu 3.5.2014 od 15.30 za účasti generálního vikáře litoměřické diecéze pana Stanislava Přibyla. Křížek, který leží při cestě z Housky na Vrátenskou horu v blízkosti vrchu Lipového a vrchu Kuželíku, byl tímto vysvěcen.

Kříž pod Lipovým Vrchem a lavička cestou na Fučík


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archanděl Michael Archanděl Michael
Archanděl Rafael Archanděl Rafael
Archanděl Gabriel Archanděl Gabriel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

int(2)
 • Nové projekty

  1.2.2021

  O tom co chystáme na rok 2021 se více dozvíte zde

 • Kříž Mlčeň

  30.11.2020

  Kříž u mlýna Mlčeň byl po neodborném zásahu opraven foto zde

 • Malcherův kříž požehnán

  7.10.2020

  Více informací a fotografie z oprav a žehnání zde

 • Křížek u mlýna Mlčeň

  24.9.2020

  Foto ze zahájené opravy zde

 • Malcherův kříž požehnání

  10.9.2020

  04.10.2020 ve 13.00 bude požehnán opravený Malcherův kříž. Pozvánku a mapku naleznete zde

« Novější | Starší »