Kříž s datací 1903 u Sudoměře byl opraven

Kříž byl vztyčen roku 1903 a byl součástí křížových zastavení.

Kříž nechali postavit manželé Josef a Alžběta Vítkovi ze Sudoměře č.p. 21. Na kříži nápis " Ke cti a chvále Boží postavili manželé Josef a Alžběta Vítkovi  ze Sudoměře Číslo 21". Slavnost zachytil Jan Evangelista Konopas (1833 – 1909), který byl nadšeným amatérským etnografem, archeologem a historikem, s velkým nadšeníma zápalem sbíral památky na Boleslavsku. Narodil se v Sudoměři, kde celý život hospodařil na rodném statku čp. 19 a vedle toho se aktivně zapojil do společenského a kulturního života. Spolupracoval s předními českými vlastenci a vědci jako byl Karel Jaromír Erben či Čeněk Zíbrt. V jeho rukopisné pozůstalosti se vedle velkého množství folklorních sběrů, záznamů historických událostí, či popisů památek dochovalo také značné množství jeho vlastních básní a pozoruhodných naivistických kreseb. Ty zachycují nejen historické památky a výjevy z českých dějin, ale také všední život 2. poloviny 19. století, fantastické rekonstrukce událostí a míst, portréty známých osobností, ale také ilustrace kramářských písní. Slavnost popsal následovně: "Letošní křížové dny měly u nás pěknou vesnickou slavnost. Šlo se totiž z našeho filiálního chrámu Páně procesím do polí jako každoročně prosit Pána Boha, aby nám úrodu naši od krupobití zachovati a požehnati ráčil. Zpívajíc po cestě litánie ke všem svatým. Lidu bylo zástup četný od nás i z okolních vesnic. Napřed šla dlouhá řada školní mládeže se svým p. učitelem za nimi četně mužských po dvou, pak zpěvácký spolek Lumír před duchovním pastýřem a posléze zástup ženského pohlaví. Když přešel ten zbožný zástup po dlouhé a široké mezi ke druhému zastavení, kdež mezi poli stával nízký mezník a na něm po vrchu vyrejpnutý kříž, stál tam nyní krásný, nově postavený železný kříž pozlacený na vysokém kamenném podstavci, kterýž tam dali postavit p. Jos. Vítek člen bratrstva dědictví svatojánského se svou manželkou Alžbětou ke cti a slávě Boží, aby se tam každoročně jako až dosavad pobožnost křížového procesí na tom místě u kříže důstojněji vykonávati mohla. Místní farář d. p. Ant. Zikmund ze Skalska posvětil při tom kříž tento a po vykonaném obřadu vracel se zbožný zástup do chrámu Páně, kdež se po mši svaté pobožnost skončila. Tak máme letos již všecky čtyři zastavení pro křížovou pobožnost kříži vyznačené, neb pro ostatní zastavení byly kříže již dříve postaveny.

Buď Bohu chvála!" 

 

Spolek Pšovka - okrašlovací spolek Kokořínska se v roce 2020 rozhodl tuto památku opravit. Zúčastnili jsme se grantového řízení u nadace Občanského fóra a s žádostí jsme uspěli. Náklady na obnovu kříže byly však značné a tak jsme požádali ještě o spolupráci obec Sudoměř, která nám vyšla vstříc a spolupodílela se na nákladech obnovy kříže. Také se nám podařilo získat darem kříž i jeho restaurování. Kříž stojí na levé straně při vjezdu do obce Sudoměř, kde v jeho blízkosti byla 27.10.2018 vysazena lípa srdčitá - "Strom republiky".

 Kříž stával na zaniklé cestě (nyní uprostřed pole) 504487326N, 14.7502754E.

 

 

   

  

  

  

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

int(1)
 • Výroční zpráva 2023

  9.4.2024

  Výroční zprávu našeho spolku naleznete zde

 • Betlémské světlo na Bořejově

  5.12.2023

  Pozvánku na Betlémské světlo naleznete zde

 • Zvonička Konrádov

  23.11.2023

  Závěrečnou restaurátorskou zprávu je možné si přečíst zde

 • Konrádov zvonička

  1.8.2023

  Zdárně byla dokončena oprava zvoničky v Konrádově více naleznete zde

 • Regiony ČT24 - medailonek o Pšovce - okrašlovacím spolku

  19.6.2023

  Regiony ČT24 (klikněte na tento odkaz)

  od 30minuty

Starší »