O nás

Opravená kaplička Blace Vojtěchov, studánka Pod Houskou, Žlutý kámen  

PŠOVKA - Okrašlovací spolek Kokořínska organizuje zejména dobrovolné akce zaměřené na záchranu a revitalizaci drobných sakrálních a přírodních památek, které jsou většinou v našem regionu ve velmi špatném stavu. Byly postiženy devastací v souvislosti s poválečným odsunem a též lety totality, za níž byly mýceny stopy duchovního, kulturního a přírodního dědictví předchozích generací. Nezájem a neuvážené kroky likvidovaly rozmanitost a krásu přírodního prostředí.

Mezi tyto památky patří beze sporu také studánky a prameny , jichž je v našem regionu nepřeberné množství. Některé z nich naleznete v námi vydané publikaci "Putování s říčkou PŠOVKOU Kokořínskem"

V souvislosti s naší činností vstupujeme do grantových řízení a snažíme se o kooperaci s dalšími občanskými aktivitami podobného zaměření.

V rámci naší činnosti se také zabýváme historií Kokořínska. Rádi bychom touto cestou oslovili všechny, kteří mají jakékoli písemné či obrazové dokumenty týkající se našeho regionu, zda by je nám nezapůjčili za účelem zkopírování a založení do našeho archivu pro budoucí generace. To co je již dávno fotograficky zdokumentováno to nabízí naše historická fotogalerie. Budeme rádi za zapůjčení vašich starých fotografií.

Ve spolupráci s panem PHDr. Josefem Valentou CSc. a obcí Blatce jsme vydali publikaci " Pověsti z území obce Blatce"

V roce 2015 jsme vydali soubor 12 pohlednic, které jsou průřezem naší jedenáctileté činnosti.

Chceme rovněž oslovit veřejnost, a to nejen místní občany, ale i početné milovníky oblasti Kokořínska, kteří by měli zájem se podílet na naší činnosti. Uvítáme jakékoli návrhy na opravy drobných památek v našem regionu. V případě finanční pomoci použijeme Váš dar na Vámi určenou akci nebo Vám navrhneme použití darovaných prostředků.

Účet pro zasílání dobrovolných příspěvků na opravy památek je námi zřízen u finanční ho ústavu České spořitelny a.s.,
číslo účtu: 1944048399/0800 

Kontakty (klikněte na tento odkaz)

 

Banner02   

Novinky a AKCE

 • Tradiční koncert na Bořejově

  5.9.2016

  Pozvánku na tradiční benefiční koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením šéfdirigenta Václave Mazáčka naleznete zde

 • Pouť na Bořejově

  12.7.2016

  Pozvánku na pouť na Bořejově naleznete zde

 • Jarní realizace

  10.4.2016

  Spolek zahájil svoji činnost těmito akcemi: 8. čištění Pšovky zde, plůtek Konrádov zde, Luňákova kaple zde, studánka v Týnském dole zde

 • Novoročenka 2016

  17.12.2015

  Vážení přátelé,

      děkujeme za spolupráci v letošním roce a přejeme úspěšný rok 2016. Novoročenka zde. 

 • Nový kříž v Tuboži

  1.12.2015

  Dne 27.11.2015 byl nainstalován nový křiž v obci Tubož. Fota naleznete zde

Starší »