Libovice, kříž pod Vrátenkou

Libovický kříž (5/2011)
 
Krizek_libovice00

Kříž z Libovic - jeho totální záchrana 2009-2011


Libovický kříž, s datací 1833, který původně stával v obci Libovice, byl po roce 1945 povalen a zachráněn převozem do starého Libčického lomu, kde dlouhá léta jeho části lemovaly přístupovou cestu ke srubu v lomu postaveném.

V roce 2009 se nám podařilo získat souhlas majitele srubu s odvozem součástí kříže, které tvořilo torzo podstavce kříže, čtvero obvodových sloupků a dvě z původních čtyř desek,které byly osazeny po obvodu podstavce.

Koncem roku 2010 došlo k přepravě všech částí do Ráje a následně v roce 2010 díky firmě Guttenberg z Mělníka do restaurátorské dílny kamenosochaře Miroslava Kroupy kde probíhaly odborné opravy.

V říjnu 2010 byly vykopány a vybetonovány základy kříže na pozemku obce Libovice v blízkosti přístupové cesty na parkoviště Vrátenské rozhledny.

V květnu 2011 byly zrestaurované části kříže opět firmou Guttenberg dopraveny na místo adjustace a za přispění členů spolku a pana Miroslava Kroupy byly jeho části umístěny do plenéru.

Následně došlo i k osazení nového kříže od akademického sochaře Petra Císařovského.

V květnu členové spolku také vybudovali přístupové schody a prostranství okolo kříže zavezli kačírkem. V červenci 2013 jsme osadili informační panel.

Veškeré náklady na opravu a adjustaci byly provedeny na náklady spolku.

 


 Za překlady textů děkujeme panu PhDr. Janu Pařezovi a Pavlu Hošmánkovi

Německé texty na těle Kříže s překladem

Laβ mich deine       Nech mne Tvůj

Leiden singen,         žal zpívat

Dir des Mitleids        Tobě oběť

Opfer bringen,         soucitu přinášet

Unverschuldtes        nevinný

Gotteslamm !          Beránku Boží !

Das von mir die        kterýs mne

Schaden nahm         zbavil viny

Ich drucke deinen     Vtiskuji Tvou

Schmerzen               bolest

Tief in alten              hluboko do starého

Christen Hertzen !    křesťanského srdce !

Laβ mir deines         Nechť mi jsou Tvá

Todes Pein               smrtelná muka

Trost in meinem       útěchou v mé

Tode seyn !              smrti !

České texty - transkripce

Ach člověče považuj,

na pokání se připravuj

Hleď na spasitele,

kterak za naše viny

byl jest ukřižovaný.

Hleď polepšit sebe

Člověče nech marnosti

Nes Tvůj kříž v pravé ctnosti,

A následuj Krista.

Neobtěžuj jej nésti

Tak přijdeš do radosti,

S Pánem dozajista.

Foto


 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

 • Křížek u mlýna Mlčeň

  24.9.2020

  Foto ze zahájené opravy zde

 • Malcherův kříž požehnání

  10.9.2020

  04.10.2020 ve 13.00 bude požehnán opravený Malcherův kříž. Pozvánku a mapku naleznete zde

 • Tradiční benefiční koncert na Bořejově

  19.8.2020

  Zveme Vás na koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením šéfdirigenta Václava Mazáčka 06.09.2020 od 15.00 v kostele sv. Jakuba Většího na Bořejově.

 • Kříž hřbitov Kruh

  25.7.2020

  Fota z požehnání zde

 • PROJEKT NA ZÁCHRANU STŘECHY MÁRNICE V KRUHU

  11.5.2020

  Živá komunita: Oprava střechy barokní márnice v Kruhu v Podbezdězí

  Za dohledu památkářů, chceme svépomocí zrekonstruovat střechu barokní márnice, ve které se ukrývají vzácné renesanční náhrobky. Získané finanční příspěvky využijeme na revitalizaci této budovy, která začíná být ve špatném technickém stavu. Je potřeba začít jednat hned. Pomozte nám svým příspěvkem i vy!

  (odkaz na nadaci Via k transparentnímu účtu - zde)

  Příjemcem daru je v této chvíli Nadace Via, která poté v průběhu ledna vystavuje hromadně potvrzení o daru. Všichni, kteří si v darovacím formuláři zaškrtnou políčko, že chtějí obdržet potvrzení, ho tedy od nás automaticky obdrží. Pakliže by ho někdo chtěl dříve, tak je možné nás kontaktovat a my ho vystavíme. Vy se tedy o nic nemusíte starat.

  zivakomunita@nadacevia.cz   -  Dejvická 306/9 | Praha 6 - Dejvice | 160 00  -   www.nadacevia.cz

   

Starší »