Libovice, kříž pod Vrátenkou

Libovický kříž (5/2011)
 
Krizek_libovice00

Kříž z Libovic - jeho totální záchrana 2009-2011


Libovický kříž, s datací 1833, který původně stával v obci Libovice, byl po roce 1945 povalen a zachráněn převozem do starého Libčického lomu, kde dlouhá léta jeho části lemovaly přístupovou cestu ke srubu v lomu postaveném.

V roce 2009 se nám podařilo získat souhlas majitele srubu s odvozem součástí kříže, které tvořilo torzo podstavce kříže, čtvero obvodových sloupků a dvě z původních čtyř desek,které byly osazeny po obvodu podstavce.

Koncem roku 2010 došlo k přepravě všech částí do Ráje a následně v roce 2010 díky firmě Guttenberg z Mělníka do restaurátorské dílny kamenosochaře Miroslava Kroupy kde probíhaly odborné opravy.

V říjnu 2010 byly vykopány a vybetonovány základy kříže na pozemku obce Libovice v blízkosti přístupové cesty na parkoviště Vrátenské rozhledny.

V květnu 2011 byly zrestaurované části kříže opět firmou Guttenberg dopraveny na místo adjustace a za přispění členů spolku a pana Miroslava Kroupy byly jeho části umístěny do plenéru.

Následně došlo i k osazení nového kříže od akademického sochaře Petra Císařovského.

V květnu členové spolku také vybudovali přístupové schody a prostranství okolo kříže zavezli kačírkem. V červenci 2013 jsme osadili informační panel.

Veškeré náklady na opravu a adjustaci byly provedeny na náklady spolku.

 


 Za překlady textů děkujeme panu PhDr. Janu Pařezovi a Pavlu Hošmánkovi

Německé texty na těle Kříže s překladem

Laβ mich deine       Nech mne Tvůj

Leiden singen,         žal zpívat

Dir des Mitleids        Tobě oběť

Opfer bringen,         soucitu přinášet

Unverschuldtes        nevinný

Gotteslamm !          Beránku Boží !

Das von mir die        kterýs mne

Schaden nahm         zbavil viny

Ich drucke deinen     Vtiskuji Tvou

Schmerzen               bolest

Tief in alten              hluboko do starého

Christen Hertzen !    křesťanského srdce !

Laβ mir deines         Nechť mi jsou Tvá

Todes Pein               smrtelná muka

Trost in meinem       útěchou v mé

Tode seyn !              smrti !

České texty - transkripce

Ach člověče považuj,

na pokání se připravuj

Hleď na spasitele,

kterak za naše viny

byl jest ukřižovaný.

Hleď polepšit sebe

Člověče nech marnosti

Nes Tvůj kříž v pravé ctnosti,

A následuj Krista.

Neobtěžuj jej nésti

Tak přijdeš do radosti,

S Pánem dozajista.

Foto


 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

int(2)
 • Květná neděle

  27.3.2023

  Pozvánku naleznete zde

 • Časopis Venkov a styl

  6.3.2023

  Článek o našem spolku si můžete přečíst zde

 • Výroční zpráva

  4.3.2023

  Výroční zprávu za rok 2022 naleznete zde.

 • Novoročenka

  19.12.2022

  Novoročenku naleznete zde

 • Betlémské světlo na Bořejově

  11.12.2022

  Pozvánku naleznete zde

« Novější | Starší »