Zámecká cesta má nové lípy

V červenci letošního roku se nám podařilo získat dar ve výši 40.000 Kč od mladoboleslavské Škody auto a.s. z projektu "Škoda stromky za každé prodané auto v ČR strom". Dar byl určen na "Revitalizaci lipové aleje pod hradem Houska" pro místní známější pod pojmem Zámecká cesta. Cesta v délce zhruba 3 km vede Černým dolem pod Janovou horou a Drnclíkem na straně pravé, vrchem Mlýnským a Zámeckým po straně levé z obce Tubož až na hrad Houska. Prastará cesta, která je vidět i na mapách I. (josefského) vojenského mapování z konce 18.stol.  je lemována lipami přes sto let starými z nichž některé se staly již nebezpečné. Na základě posouzení odborníků bylo nutné vybrané staré stromy skácet z důvodu onemocnění, nebo pokročilé hniloby. Některé stromy padly z důvodu stáří, některé poničily silné větry. Cesta patřící majitelům hradu Houska - rodině Šimonkových je bezesporu nejhezčí přístupovou cestou k této významné historické památce pro pěší a cyklisty. Je až příznačné, že v roce oslav 100 let republiky, kdy při jejím založení byly hojně vysazovány lípy jako stromy svobody, se nám podařilo díky daru společnosti Škoda auto a.s. a podpoře rodiny Šimonkových vysadit celkem 40 lip srdčitých (malolistých - Tilia cordata). Stromy doplnili stávající alej v místech, kde lípy chyběly nebo byly skáceny. Přejeme tedy novým lipám hodně zdraví a věříme, že stejně tak, jako jejich starší příbuzné budou v následujících  letech  poskytovat stín pocestným, potravu včelám, úkryt savcům, ptactvu a hmyzu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat společnosti Škoda auto a.s., rodině Šimonkových a jejich spolupracovníkům za příspěvek k ochraně životního prostředí, obnově kulturního a historického dědictví.

     

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

 • Křížek u mlýna Mlčeň

  24.9.2020

  Foto ze zahájené opravy zde

 • Malcherův kříž požehnání

  10.9.2020

  04.10.2020 ve 13.00 bude požehnán opravený Malcherův kříž. Pozvánku a mapku naleznete zde

 • Tradiční benefiční koncert na Bořejově

  19.8.2020

  Zveme Vás na koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením šéfdirigenta Václava Mazáčka 06.09.2020 od 15.00 v kostele sv. Jakuba Většího na Bořejově.

 • Kříž hřbitov Kruh

  25.7.2020

  Fota z požehnání zde

 • PROJEKT NA ZÁCHRANU STŘECHY MÁRNICE V KRUHU

  11.5.2020

  Živá komunita: Oprava střechy barokní márnice v Kruhu v Podbezdězí

  Za dohledu památkářů, chceme svépomocí zrekonstruovat střechu barokní márnice, ve které se ukrývají vzácné renesanční náhrobky. Získané finanční příspěvky využijeme na revitalizaci této budovy, která začíná být ve špatném technickém stavu. Je potřeba začít jednat hned. Pomozte nám svým příspěvkem i vy!

  (odkaz na nadaci Via k transparentnímu účtu - zde)

  Příjemcem daru je v této chvíli Nadace Via, která poté v průběhu ledna vystavuje hromadně potvrzení o daru. Všichni, kteří si v darovacím formuláři zaškrtnou políčko, že chtějí obdržet potvrzení, ho tedy od nás automaticky obdrží. Pakliže by ho někdo chtěl dříve, tak je možné nás kontaktovat a my ho vystavíme. Vy se tedy o nic nemusíte starat.

  zivakomunita@nadacevia.cz   -  Dejvická 306/9 | Praha 6 - Dejvice | 160 00  -   www.nadacevia.cz

   

Starší »