Zámecká cesta má nové lípy

V červenci letošního roku se nám podařilo získat dar ve výši 40.000 Kč od mladoboleslavské Škody auto a.s. z projektu "Škoda stromky za každé prodané auto v ČR strom". Dar byl určen na "Revitalizaci lipové aleje pod hradem Houska" pro místní známější pod pojmem Zámecká cesta. Cesta v délce zhruba 3 km vede Černým dolem pod Janovou horou a Drnclíkem na straně pravé, vrchem Mlýnským a Zámeckým po straně levé z obce Tubož až na hrad Houska. Prastará cesta, která je vidět i na mapách I. (josefského) vojenského mapování z konce 18.stol.  je lemována lipami přes sto let starými z nichž některé se staly již nebezpečné. Na základě posouzení odborníků bylo nutné vybrané staré stromy skácet z důvodu onemocnění, nebo pokročilé hniloby. Některé stromy padly z důvodu stáří, některé poničily silné větry. Cesta patřící majitelům hradu Houska - rodině Šimonkových je bezesporu nejhezčí přístupovou cestou k této významné historické památce pro pěší a cyklisty. Je až příznačné, že v roce oslav 100 let republiky, kdy při jejím založení byly hojně vysazovány lípy jako stromy svobody, se nám podařilo díky daru společnosti Škoda auto a.s. a podpoře rodiny Šimonkových vysadit celkem 40 lip srdčitých (malolistých - Tilia cordata). Stromy doplnili stávající alej v místech, kde lípy chyběly nebo byly skáceny. Přejeme tedy novým lipám hodně zdraví a věříme, že stejně tak, jako jejich starší příbuzné budou v následujících  letech  poskytovat stín pocestným, potravu včelám, úkryt savcům, ptactvu a hmyzu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat společnosti Škoda auto a.s., rodině Šimonkových a jejich spolupracovníkům za příspěvek k ochraně životního prostředí, obnově kulturního a historického dědictví.

     

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

int(1)
 • Žehnání kříže u Sudoměře

  21.5.2022

  Fotografie ze setkání při požehnání kříže u Sudoměře naleznete zde

 • Projekty 2022

  14.3.2022

  Naše projekty pro rok 2022 naleznete zde

 • Kříž u Sudoměře

  25.12.2021

  Kříž s datací 1903 u Sudoměře byl opraven více zde

 • Grant nadace OF

  25.12.2021

  Náš spolek opět uspěl s žádostí o grant u Nadace Občanského fóra na opravu zvoničky v Konrádově více zde

 • Výroční zpráva za rok 2020

  14.4.2021

  Zprávu naleznete zde

Starší »