Zámecká cesta má nové lípy

V červenci letošního roku se nám podařilo získat dar ve výši 40.000 Kč od mladoboleslavské Škody auto a.s. z projektu "Škoda stromky za každé prodané auto v ČR strom". Dar byl určen na "Revitalizaci lipové aleje pod hradem Houska" pro místní známější pod pojmem Zámecká cesta. Cesta v délce zhruba 3 km vede Černým dolem pod Janovou horou a Drnclíkem na straně pravé, vrchem Mlýnským a Zámeckým po straně levé z obce Tubož až na hrad Houska. Prastará cesta, která je vidět i na mapách I. (josefského) vojenského mapování z konce 18.stol.  je lemována lipami přes sto let starými z nichž některé se staly již nebezpečné. Na základě posouzení odborníků bylo nutné vybrané staré stromy skácet z důvodu onemocnění, nebo pokročilé hniloby. Některé stromy padly z důvodu stáří, některé poničily silné větry. Cesta patřící majitelům hradu Houska - rodině Šimonkových je bezesporu nejhezčí přístupovou cestou k této významné historické památce pro pěší a cyklisty. Je až příznačné, že v roce oslav 100 let republiky, kdy při jejím založení byly hojně vysazovány lípy jako stromy svobody, se nám podařilo díky daru společnosti Škoda auto a.s. a podpoře rodiny Šimonkových vysadit celkem 40 lip srdčitých (malolistých - Tilia cordata). Stromy doplnili stávající alej v místech, kde lípy chyběly nebo byly skáceny. Přejeme tedy novým lipám hodně zdraví a věříme, že stejně tak, jako jejich starší příbuzné budou v následujících  letech  poskytovat stín pocestným, potravu včelám, úkryt savcům, ptactvu a hmyzu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat společnosti Škoda auto a.s., rodině Šimonkových a jejich spolupracovníkům za příspěvek k ochraně životního prostředí, obnově kulturního a historického dědictví.

     

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

int(1)
 • Výroční zpráva 2023

  9.4.2024

  Výroční zprávu našeho spolku naleznete zde

 • Betlémské světlo na Bořejově

  5.12.2023

  Pozvánku na Betlémské světlo naleznete zde

 • Zvonička Konrádov

  23.11.2023

  Závěrečnou restaurátorskou zprávu je možné si přečíst zde

 • Konrádov zvonička

  1.8.2023

  Zdárně byla dokončena oprava zvoničky v Konrádově více naleznete zde

 • Regiony ČT24 - medailonek o Pšovce - okrašlovacím spolku

  19.6.2023

  Regiony ČT24 (klikněte na tento odkaz)

  od 30minuty

Starší »