Zámecká cesta má nové lípy

V červenci letošního roku se nám podařilo získat dar ve výši 40.000 Kč od mladoboleslavské Škody auto a.s. z projektu "Škoda stromky za každé prodané auto v ČR strom". Dar byl určen na "Revitalizaci lipové aleje pod hradem Houska" pro místní známější pod pojmem Zámecká cesta. Cesta v délce zhruba 3 km vede Černým dolem pod Janovou horou a Drnclíkem na straně pravé, vrchem Mlýnským a Zámeckým po straně levé z obce Tubož až na hrad Houska. Prastará cesta, která je vidět i na mapách I. (josefského) vojenského mapování z konce 18.stol.  je lemována lipami přes sto let starými z nichž některé se staly již nebezpečné. Na základě posouzení odborníků bylo nutné vybrané staré stromy skácet z důvodu onemocnění, nebo pokročilé hniloby. Některé stromy padly z důvodu stáří, některé poničily silné větry. Cesta patřící majitelům hradu Houska - rodině Šimonkových je bezesporu nejhezčí přístupovou cestou k této významné historické památce pro pěší a cyklisty. Je až příznačné, že v roce oslav 100 let republiky, kdy při jejím založení byly hojně vysazovány lípy jako stromy svobody, se nám podařilo díky daru společnosti Škoda auto a.s. a podpoře rodiny Šimonkových vysadit celkem 40 lip srdčitých (malolistých - Tilia cordata). Stromy doplnili stávající alej v místech, kde lípy chyběly nebo byly skáceny. Přejeme tedy novým lipám hodně zdraví a věříme, že stejně tak, jako jejich starší příbuzné budou v následujících  letech  poskytovat stín pocestným, potravu včelám, úkryt savcům, ptactvu a hmyzu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat společnosti Škoda auto a.s., rodině Šimonkových a jejich spolupracovníkům za příspěvek k ochraně životního prostředí, obnově kulturního a historického dědictví.

     

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider slider

 • Studánka pod obcí Luka dokončena

  4.10.2018

  Fotoseriál k nahlédnutí zde

 • Kříž u mlýna Mlčeň

  4.10.2018

  Opět vandal blíže zde

 • Luka studánka pod obcí s datací 1901

  29.8.2018

  Informace a fotografie naleznete zde

 • Kaplička sv. Jana Nepomuckého dokončena a požehnána

  29.8.2018

  Fotografie realizace a požehnání zde

 • Kříž Bořejov požehnání

  29.8.2018

  Fotografie z požehnání naleznete zde

« Novější | Starší »